matematykaszkolna.pl
Całka wymierna anonim123: Jak obliczyć ta całkę wymierną https://zapodaj.net/3e4877eeaba25.jpg.html
15 lip 19:14
Mariusz :
 6x3+1 6x3 1 

dx = ∫

dx+∫

dx
 x4+x3 x4+x3 x4+x3 
 6 1 
=∫

dx+∫

dx
 x+1 x4+x3 
 1 (−1) 

dx=−∫

dx
 x4+x3 x2(x2+x) 
 1 
t =

 x 
 1 
dt = −

dx
 x2 
 1 
−∫

dt
 
1 1 

+

t2 t 
 
 1 
=−∫

dt
 
t+1 

t2 
 
 t2 
=−∫

dt
 t+1 
 t2−1+1 
=−∫

dt
 t+1 
 t2−1 1 
=−(∫

dt +∫

dt)
 t+1 t+1 
 1 
=−∫(t−1)dt − ∫

dt
 t+1 
 (t−1)2 
=−

− ln|t+1|
 2 
 1 1 1+x 
=6ln|x+1|−

(

−1)2−ln|

|
 2 x x 
 1(1−x)2 
=5ln|x+1|−


+ln|x|+C
 2x2 
15 lip 19:40
wredulus_pospolitus:
6x3 + 1 6x3+1 Ax2 + Bx + C D 

=

=

+

x4+x3 x3(x+1) x3 x+1 
−−−> x3: A + D = 6 x2: A + B = 0 x1: B + C = 0 x0: C = 1 −−−> C = 1 −−−> B = −1 −−−> A = 1 −−−> D = 5 −−−>
 6x3 + 1 x2 − x + 1 5 

dx = ∫

dx + ∫

dx = .... z tym to już sobie
 x4+x3 x3 x+1 
chyba poradzisz ... prawda ?!
15 lip 19:44
anonim123: Wreduluspospolitus a jak by to wyglądało gdyby w mianowniku było x2 razy coś?
15 lip 20:22
Szkolniak: ogólnie:
6x3+1 A B C D 

=

+

+

+

x3(x+1) x x2 x3 x+1 
(*) 6x3+1=Ax2(x+1)+Bx(x+1)+C(x+1)+Dx3 Masz 4 niewiadome (A,B,C,D), więc wybierasz sobie cztery iksy i podstawiasz pod równość (*) : x=0 : 6*03+1=A*02(0+1)+B*0*(0+1)+C(0+1)+D*03 x=1 : 6*13+1=A*(1+1)+B*(1+1)+C*(1+1)+D*13 x=−1 : 6*(−1)3+1=A(−1+1)+B*(−1)*(−1+1)+C*(−1+1)+D*(−1)3 x=2 : 6*23+1=A*22*(2+1)+B*2*(2+1)+C(2+1)+D*23 No i dalej poleci emotka
15 lip 21:16
Szkolniak: Może odpowiem za wredulusa, ale co to znaczy 'x2 razy coś'? daj jakiś przykład co masz na myśli
15 lip 21:17
anonim123: Zamiast x3(x+1) w tym przykładzie w mianowniku byłoby x2 razy coś
16 lip 10:38
Szkolniak: No tak, chodziło mi o to co to jest to 'coś'..
 6x3+1 
Zakładając że masz

, to stopień wielomianu w liczniku jest taki sam jak
 x2(x+1) 
stopień wielomianu w mianowniku, więc dzielisz a potem znów rozkład, taka różnica że nie będzie tej części z niewiadomą C
16 lip 11:53
anonim123: Dziękuję a tutaj dobrze obliczamy ta całkę?😏 https://zapodaj.net/cc3ed4bfc541e.jpg.html https://zapodaj.net/cfb19fbd6b430.jpg.html
16 lip 13:58
anonim123: wiem że powinno być x=t+1/2
16 lip 14:01
anonim123: Coś jeszcze jest źle?
16 lip 14:02
Szkolniak: no na koncu nie masz w ogóle wyniku z całki ∫t−2dt
16 lip 15:41
anonim123: A jak policzyć coś takiego https://zapodaj.net/b505b72bf9b80.jpg.html
16 lip 15:48
I'm back: Mianownik to nic innego jak (x+1)4 a w liczniku masz (x+1)(10x2 + 10x + 5) − 1
16 lip 15:55
anonim123: a po skróceniu jak to obliczyć?
16 lip 16:12
Szkolniak:
 10x3+20x2+15x+4 

dx=
 (x+1)4 
10x3+20x2+15x+4 A B C D 

=

+

+

+

(x+1)4 x+1 (x+1)2 (x+1)3 (x+1)4 
10x3+20x2+15x+4=A(x+1)3+B(x+1)2+C(x+1)+D x=0 : 4=A+B+C+D x=−1 : −1=D x=1 : 49=8A+4B+2C+D x=2 : 194=27A+9B+3C+D (A,B,C,D)=(10,−10,5,−1)
 10 10 5 1 
=∫(


+


)dx=
 x+1 (x+1)2 (x+1)3 (x+1)4 
 1 
=10∫

dx−10∫(x+1)−2dx+5∫(x+1)−3dx−∫(x+1)−4dx=
 x+1 
 10 5 1 
=10ln|x+1|+


+

+C
 x+1 2(x+1)2 3(x+1)3 
16 lip 17:50
anonim123: A jest jakiś łatwiejszy sposób obliczenia całki jak nie przez dzielenie licznika przez mianownik
 x5 
całka

 (x+1)4 
16 lip 17:56
Szkolniak: nie wiem, może pomyślałbym nad jakimś trygonometrycznym podstawieniem typu x=tan2(u), ale nie wiem co by z tego wyszło zaraz jeszcze pomyślę i może coś wymyślę
16 lip 18:09
Szkolniak: albo może coś z tego?
x5 x5 

=

=
(x+1)4 
 1 
[x(1+

)]4
 x 
 
 x5 x 
=

=

i coś dalej, można pokombinować
 
 1 
x4(1+

)4
 x 
 
 1 
(1+

)4
 x 
 
16 lip 18:15
Mariusz:
 1x5 5 x4 
=−


+


dx
 3(x+1)3 3 (x+1)3 
 1x5 5 1x4 x3 
=−


+

(−


+2∫

dx)
 3(x+1)3 3 2(x+1)2 (x+1)2 
 1x5 5x4 10 x3 
=−
+


dx
 3(x+1)3 6(x+1)2 3 (x+1)2 
 1x5 5x4 10 x3 x2 
=−
+

(−

+3∫

dx)
 3(x+1)3 6(x+1)2 3 x+1 x+1 
 1x5 5x4 10x3 x2−1+1 
=−


+10∫

dx
 3(x+1)3 6(x+1)2 3x+1 x+1 
 1x5 5x4 10x3 
=−


 3(x+1)3 6(x+1)2 3x+1 
 1 
+10∫(x−1)dx+10∫

dx
 x+1 
 1x5 5x4 10x3 
=−


+5(x−1)2+10ln|x+1|+C
 3(x+1)3 6(x+1)2 3x+1 
17 lip 07:17
I'm back:
 x5 

dx
 (x+1)4 
Podstawienie t = x+1 ( więc t−1 = x) Zazstosowac wzór skróconego mnozenia w liczniku Rozdzielić na 6 całek elementarnych
17 lip 11:25
anonim123: Dziękuję emotka
23 lip 21:04