matematykaszkolna.pl
całka potrójna Sampas: obliczyć całkę ∭(x2+y2)2zdxdydz gdzie obszar całkowania to wnętrze stożka x2+y2=2z2 ograniczone płaszczyznami z=3 i z=5. Przechodząc na współrzędne walcowe wyznaczam obszar całkowania 3 ≤ z ≤ 5 32 ≤ r ≤ 52 0≤φ≤2π. Czy ten obszar jest dobrze wyznaczony?
14 lip 11:01
kerajs: Nie. Teraz zamiast po stożku ściętym liczysz po ściętym pierścieniu.
14 lip 13:37
Sampas: czyli powinienem rozbic na dwa obszary i od ,,wiekszego'' odjac ,,mniejszy''?
14 lip 14:02
kerajs: Tak. Całkowanie po większym stożku:
r 

≤z≤5
2 
0≤r≤52 0≤φ≤2π Całkowanie po mniejszym stożku:
r 

≤z≤3
2 
0≤r≤32 0≤φ≤2π
14 lip 16:41