matematykaszkolna.pl
trójkat iwo: We wnętrzu trójkąta równoramiennego ABC (∡ B = ∡C) znajduję się punkt punkt D taki, że ∡ DAB = α, ∡ DBA = 2α, ∡ DBC = 5α, ∡ DCB = 3α, ∡ DCA = 4α. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.
13 lip 21:55
Mila: Czy te kąty dobrze są napisane?
15 lip 22:26
an: α=10o i bawcie się
16 lip 13:02
iwo: rysunek
16 lip 13:41
iwo: Tak są dobrze przepisane
16 lip 13:41
iwo: To zadanie z kangura
16 lip 17:38
iwo: więc dość trudne
16 lip 23:09
ite: doszłam do równania sin(α) + sin(5α) = sin(11α) ale to nie jest zabawne : (
16 lip 23:48
Mariusz: Ciekawe czy taki pomysł by zadziałał ? Niech punkt E będzie przecięciem odcinka AB i przedłużenia odcinka CD Spróbuj pokazać że ACE jest równoramienny
17 lip 05:11
Mariusz: Gdyby na odcinku BD odłożyć kąt x wtedy drugie ramię kąta x przecięłoby odcinek CD w punkcie E i teraz należałoby pokazać podobieństwo trójkątów BEC oraz ADC
17 lip 06:26
Mariusz: Jeżeli to jest kangur z tego roku to pewnie ci to zadanie usuną Spróbuj może na obcojęzycznych forach najlepiej tam gdzie polacy nie wchodzą
17 lip 07:38
17 lip 08:08
iwo: To nie zadanie z tego roku
17 lip 08:09
Mariusz: Iwo masz jakiś pomysł na to aby pokazać że kąty ∡DCB oraz ∡DAC mają tę samą miarę ?
17 lip 09:10
iwo: Nie mam pomysłu
17 lip 10:43
Mariusz: rysunek Trochę rysunek mi się nie udał ale chyba wiadomo o co chodzi Gdyby udało się pokazać że AE = EC to otrzymamy miarę kąta x z sumy miar kątów w trójkącie ABC Kiedy trójkąty są równoramienne ? 1. Miary kątów przy podstawie są równe 2. Długości co najmniej dwóch boków są równe 3. Jeżeli jeden z wierzchołków trójkąta jest środkiem pewnego okręgu a pozostałe dwa wierzchołki leżą na tym okręgu 1. Odpada bo to chcemy pokazać wiedząc że trójkąt jest równoramienny Co do 2. to AE musiałoby być równe EC Jeśli chodzi o 3. to E byłby środkiem pewnego okręgu a A oraz C leżałyby na tym okręgu
17 lip 12:45
Mila: rysunek Nie napisałeś całej treści. To test wyboru. Możemy wykluczyć błędne odpowiedzi albo znaleźć prawidłową odpowiedź rozwiązując. 1) Gdyby Δ był prostokątny to nie ma w dystraktorach pasującej odpowiedzi .(sprawdź) 2) Jeśli a<b jak na rysunku: 15α<180o α<12o x=180−15α 180−15α<90 α>6o odp. α=10o
17 lip 17:06
kangur: Jeśli 6o < α < 12o to pasuje także odpowiedź C, to jest 9o. emotka
17 lip 20:24
Mariusz: Lepiej to pokazać rozwiązując to zadanie Po pokazaniu że kąty ∡DCB oraz ∡DAC mają tę samą miarę łatwo policzyć α
17 lip 20:35
Mila: Rzeczywiście, umknęła mi ta 9, potrzebne jeszcze jedno ograniczenie albo jakieś sprawdzenie. Dziękuję.emotka Wymyśliłeś co to ma być? Czy mam dalej nad tym pomyśleć?
17 lip 20:42
iwo: Jeszcze nie mam rozwiązania
17 lip 22:18
Bogdan: Dobry wieczór emotka ite wczoraj przed północą zamieściła równanie: sin(α) + sin(5α) = sin(11α), można je uzyskać korzystając z twierdzenia sinusów. sin(11α)−sin(α) = 2sin(5α)cos(6α), zatem:
 1 
sin(11α)−sin(α)−sin(5α)=0 ⇒ 2sin(5α)cos(6α)−sin(5α)=0 ⇒ 2sin(5α)*(cos(6α)−

)=0
 2 
 1 
sin(5α) = 0 lub cos(6α) =

= cos60o, ostatecznie α = 10o
 2 
17 lip 23:06
"młody": rysunek 18x=180o x=10o ======
17 lip 23:10
Mariusz: Bogdan z twierdzenia sinusów ? Domyśliłem się tego ale jak je ułożyć
18 lip 05:40
Mariusz: Ja z twierdzenia sinusów otrzymałem takie równanie cos(α)−cos(7α)−cos(9α)+cos(13α)=0
18 lip 06:02
Bogdan: rysunek |∡ADB| = 180o − 3α, sin(180o − 3α) = sin(3α) |∡BDC| = 180o − 8α, |∡ADC| = 360o − (180o − 3α) − (180o − 8α) = 11α Skorzystamy z: sin(4α) = 2sin(2α)cos(2α) oraz 2sin(3α)cos(2α) = sin(5α) + sin(α) Z twierdzenia sinusów:
 b a a*sin(3α) 
w ΔABD:

=

⇒ b =

 sin(3α) sin(2α) sin(2α) 
 b a 
w ΔACD:

=

⇒ b*2sin(2α)cos(2α) = a*sin(11α)
 sin(11α) sin(4α) 
a*sin(3α) 

*2sin(2α)cos(2α) = a*sin(11α) ⇒ 2sin(3α)cos(2α) = sin(11α)
sin(2α) 
sin(5α) + sin(α) = sin(11α)
18 lip 08:02
iwo: Czemu u "młodego" EPC=7x?
18 lip 08:15
ite: Bogdan dziękuję 23:06 emotka
18 lip 10:57
iwo: I skąd 8x na rysunku?
18 lip 14:42
Mariusz: No to ja użyłem twierdzenia sinusów w ten sposób W ΔABD
AB AD 

=

sin(180−3α) sin(2α) 
AB AD 

=

sin(3α) sin(2α) 
AD sin(2α) 

=

AB sin(3α) 
W ΔADC
AC AD 

=

sin(11α) sin(4α) 
AD sin(4α) 

=

AC sin(11α) 
sin(2α) sin(4α) 

=

sin(3α) sin(11α) 
sin(2α)sin(11α)=sin(3α)sin(4α) 2sin(2α)sin(11α)=2sin(3α)sin(4α) cos(9α)−cos(13α)=cos(α)−cos(7α) cos(α)−cos(7α)−cos(9α)+cos(13α)=0 Wyprowadźmy rekurencyjny wzór na wielomiany Czebyszowa cos((m+1)t) = cos(t)cos(mt) − sin(t)sin(mt) cos((m−1)t) = cos(t)cos(mt) + sin(t)sin(mt) cos((m+1)t) + cos((m−1)t) = 2cos(t)cos(mt) Tm+1(x) + Tm−1(x) = 2xTm Tm+1(x) = 2xTm − Tm−1(x) Niech n = m−1 Tn+2(x) = 2xTn+1 − Tn(x) T1(x) = x T0(x) = 1 T2(x)=2x2 − 1 T3(x)=2x(2x2 − 1)−x T3(x)=4x3−3x T4(x)=2x(4x3−3x)−(2x2 − 1) T4(x)=8x4−8x2+1 T5(x)=2x(8x4−8x2+1)−(4x3−3x) T5(x)=16x5−20x3+5x T6(x)=2x(16x5−20x3+5x)−(8x4−8x2+1) T6(x)=32x6−40x4+10x2−8x4+8x2−1 T6(x)=32x6−48x4+18x2−1 T7(x)=2x(32x6−48x4+18x2−1)−(16x5−20x3+5x) T7(x)=(64x7−96x5+36x3−2x)−(16x5−20x3+5x) T7(x)=64x7−112x5+56x3−7x T8(x)=2x(64x7−112x5+56x3−7x)−(32x6−48x4+18x2−1) T8(x)=(128x8−224x6+112x4−14x2)−(32x6−48x4+18x2−1) T8(x)=128x8−256x6+160x4−32x2+1 T9(x)=2x(128x8−256x6+160x4−32x2+1)−(64x7−112x5+56x3−7x) T9(x)=(256x9−512x7+320x5−64x3+2x)−(64x7−112x5+56x3−7x) T9(x)=256x9−576x7+432x5−120x3+9x T10(x)=2x(256x9−576x7+432x5−120x3+9x)−(128x8−256x6+160x4−32x2+1) T10(x)=(512x10−1152x8+864x6−240x4+18x)−(128x8−256x6+160x4−32x2+1) T10(x)=512x10−1280x8+1120x6−400x4+50x2−1 T11(x)=2x(512x10−1280x8+1120x6−400x4+50x2−1) −(256x9−576x7+432x5−120x3+9x) T11(x)=(1024x11−2560x9+2240x7−800x5+100x3−2x)−(256x9−576x7+432x5−120x3+9x) T11(x)=1024x11−2816x9+2816x7−1232x5+220x3−11x T12(x)=2x(1024x11−2816x9+2816x7−1232x5+220x3−11x)− (512x10−1280x8+1120x6−400x4+50x2−1) T12(x)=2048x12−5632x10+5632x8−2464x6+440x4−22x2)− (512x10−1280x8+1120x6−400x4+50x2−1) T12(x)=2048x12−6144x10+6912x8−3584x6+840x4−72x2+1 T13(x)=2x(2048x12−6144x10+6912x8−3584x6+840x4−72x2+1)− (1024x11−2816x9+2816x7−1232x5+220x3−11x) T13(x)=(4096x13−12288x11+13824x9−7168x7+1680x5−144x3+2x)− (1024x11−2816x9+2816x7−1232x5+220x3−11x) T13(x) = 4096x13 − 13312x11+16640x9−9984x7+2912x5−364x3+13x Teraz można zauważyć że wielomiany Czebyszowa są parzyste dla parzystego n a nieparzyste dla nieparzystego n W sumie którą otrzymałem były nieparzyste wielokrotności cosinusów więc otrzymamy równanie wielomianowe 13. stopnia które łatwo sprowadzić do równania 6. stopnia cos(13α)−cos(9α)−cos(7α)+cos(α)=0 (4096x13 − 13312x11+16640x9−9984x7+2912x5−364x3+13x)− (256x9−576x7+432x5−120x3+9x)−(64x7−112x5+56x3−7x)+x = 0 1024x13−3328x11+4096x9−2368x7+648x5−75x3+3x = 0 x(1024x12−3328x10+4096x8−2368x6+648x4−75x2+3)=0 Niech t=x2 Mamy do rozwiązania równanie wielomianowe 1024t6−3328t5+4096t4−2368t3+648t2−75t+3=0 Stopień równania można jeszcze obniżyć znajdując całkowity pierwiastek 1024 −3328 4096 −2368 648 −75 3 1 1024 −2304 1792 −576 72 −3 0 1024t6−3328t5+4096t4−2368t3+648t2−75t+3= (t−1)(1024t5 −2304t4 + 1792t3 −576t2 + 72t −3) Wielomian 1024t5 −2304t4 + 1792t3 −576t2 + 72t −3 podzieli się bez reszty przez trójmian kwadratowy 16t2−12t+1 64t3−96t2+36t−3 1024t5 −2304t4 + 1792t3 −576t2 + 72t −3 : 16t2−12t+1 − (1024t5 − 768t4+64t3 ) −1536t4+1728t3−576t2 −(−1536t4+1152t3−96t2) 576t3−480t2+72t −(576t3−432t2+36t) −48t2+36t−3 −(−48t2+36t−3) 0 Mamy zatem 1024t6−3328t5+4096t4−2368t3+648t2−75t+3= (t−1)(16t2−12t+1)(64t3−96t2+36t−3) a stąd już można otrzymać szukaną wartość
18 lip 17:10
M: emotka
18 lip 17:41
Mila: 1) Iwo, wystarczy sprawdzić równanie ite. α=10o spełnia równanie sin(5α) + sin(α) = sin(11α) x=9o nie spełnia. 2) Ad 23:10 kąt AEC=8x jako kąt zewnętrzny ΔABE Kąt EPC=7x ( to prawda) − nie wiem jak to 'młody " wyjaśnia?
18 lip 18:41
kangur: Mariuszu, nie strzela się do muchy z armaty emotka
18 lip 19:46
Mila: Iwo, zaglądaj tutaj, znajdę czas to może uda mi się podać w miarę proste rozwiązanie bez wspomagania trygonometriąemotka Na razie mam skomplikowane.
19 lip 00:08
Mariusz: To "wspomagane trygonometrią" rozwiązanie pokazane przez Bogdana jest całkiem niezłe i nawet krótkie Co do twierdzenia sinusów to jak się nie wybierze odpowiednich par boków i kątów to wtedy można sobie liczyć tak jak to pokazałem 18 lip 2022 17:10
19 lip 12:58
Mariusz: Iwo możesz zaglądać Mila w przeciwieństwie do Maciessów i innych jak obieca to odpowie
19 lip 13:00
iwo: ok
19 lip 14:31
ite: w tak życzliwej atmosferze rozwiązywanie zadań jest przyjemnością
19 lip 15:55
Mila: ite trygonometrycznie rozwiązałam, korzystając z tw. Cevy w wersji trygonometrycznej. To mi się nasunęło , bo ładnie zaznaczono kąty pod to tw. Jeśli chcesz to napiszę. Myślę, że jest proste rozwiązanie, ale "coś" trzeba zauważyć. Geometrycznie zauważyłam wiele własności− to ciekawy trójkąt z tak zaznaczonymi kątami, ale jednej informacji nie widzę na moich bohomazach rysunkowych. Uruchomiłam przetwory i pilnuję , aby nie było katastrofy w kuchni. Kiedyś wybuchły mi jajka na sufit i mąż musiał go umyć i wymalować. Pozdrawiam. emotka
19 lip 18:21
ite: Przetwory, które wybuchły to nie jest jeszcze to najgorsze. Łatwiej schodzą z sufitu niż bateria potraktowana jak akumulator i nastawiona do naładowania. Oczywiście wpisz rozwiązanie z twierdzeniem Cevy, zaglądają tu osoby przygotowujące się do konkursów, to takie nieszkolne twierdzenie się im przyda. A ja w nowym wątku dodam zadanie z kątami, które przez kilka dni atakowałam bezskutecznie.
19 lip 21:40
Mila: Niezbyt precyzyjnie napisałam, że rozwiązałam. Po prostu wg tw. Cevy sprawdziłam dla x=10o i to poszło łatwo. Jeśli Iwo wyrazi chęć zobaczenia to napiszę. Gdyby było zadanie otwarte, to równanie nie było łatwe. Łatwiej było z tw. sinusów. Mam rozwiązanie ale obawiam się pytań, jak to było z jednym zadaniem, chyba pamiętasz.
19 lip 22:15
Mila: rysunek1) BP− dwusieczna kąta ABD ΔBPA− Δrównoramienny FP⊥AB i F− jest środkiem AB⇒ prosta FP jest symetralną AB AE− symetralna BC Punkt O − środek okręgu opisanego na ΔABC 2)∡AOC=2*7x=14x ΔAOC≡ΔAOB− Δrównoramienne α=2x 3) w ΔABC ∡A=4x 2*7x+4x=180o x=10o =============
19 lip 22:40
iwo: Mila dzięki ale nie wpadłbym na tak skomplikowany sposób niestety
19 lip 23:12
Mila: A rozwiązanie z zastosowaniem tw. sinusów ?
19 lip 23:41
iwo: Tak z sinusami jednak łatwiejsze.
20 lip 08:06
Mariusz: Jedyny problem z twierdzeniem sinusów to wybrać odpowiednie pary (boków i kątów) Porównajcie mój wpis i wpisy Bogdana Pomyślałem o okręgu w celu pokazania że ΔACE jest równoramienny gdzie E jest przecięciem odcinka AB i przedłużenia odcinka CD ale Mila lepiej wykorzystała pomysł z okręgiem
20 lip 11:15
an: Milu czy możesz podać na jakiej podstawie można stwierdzić, że punkt O będący środkiem okręgu należy do trójkątów oznaczonych jako AOB oraz AOC.
20 lip 15:59
Mila: To właśnie mnie niepokoi. ! ΔABC− Δrównoramienny O− środek okręgu opisanego na tym Δ. Po przedłużeniu BO i CO do przecięcia z AB i AC spełnione jest tw. Cevy zatem proste AO, CO, BO przecinają się w punkcie O. Sprawdziłam z trygonometrycznej wersji tw. Cevy i też się zgadza. Czy to wystarczy? W każdej mojej wersji ( nie napisanej tutaj) mam lukę. Myślałam jeszcze nad innym uzasadnieniem, ale też mam wątpliwości. Problem otwarty. Masz rozwiązanie bez trygonometrii? To co "młody " podał też jest prawdą, ale nie widzę dlaczego ma być kąt (7x ) w ΔEPC. Mogę Ci podać linka do teorii ( po angielsku) ws syntetycznych metod w geometrii, jeśli nie masz.
20 lip 18:20
an: Ja nie zgłaszam wątpliwości, że w tych zadaniach to się zgadza z prawidłowym wynikiem, jednak moim zdaniem takiego rozwiązania nie można uznać, rzucę też kamieniem w siebie co do mojego rozwiązania forum/413795.html z 29.05 podobna sprawa.
20 lip 21:19
iwo: A czy można jakoś wykazać ze BD przechodzi przez O?
20 lip 21:52
Mila: Na razie pozostaje prawidłowe rozwiązanie z zastosowaniem tw. sinusów. [B [Ite i Bogdan]].
20 lip 23:00
Mila: rysunek Iwo, bez wątpliwości możesz skorzystać z tego, że punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w ΔAFC. Zaznaczyłam miary tylko kilku kątów oprócz danych w treści. Działaj.emotka
22 lip 16:25
iwo: No tak, a czemu AFC=10x i IDC=8x?
22 lip 17:37
Mila: ∡AFC=10x jako kąt zewnętrzny ΔFBC ( suma 2kątów wew. nieprzyległych do niego − 7x+3x)) ∡IDC=8x − jako kąt zewnętrzny Δ DBC (5x+3x)
22 lip 17:54
iwo: Ok ale niestety nadal nie widzę jak to wykorzystaćemotka
22 lip 18:35
Mila: Wyznacz miary kątów przy T,P, Q w podobny sposób.
22 lip 18:45
iwo: Mam T=10x, P=9x, Q=12x , tyle tych trójkątów i czworokątów że nadal nie wiem
22 lip 20:22
Mila: Dotąd dobrze. Dalej: ∡QIP=3x ∡PIC=7x K punkt na prostej FP, po prawej od punktu P ∡KPC=180−9x⇒∡FPC=9x dalej sam
22 lip 20:50
iwo: Skąd PIC=7x i KPC=180−9x ?
22 lip 21:27
Mila: ∡IPQ=9x to 2x+7x da kąt zewnętrzny 9x.
22 lip 21:33
iwo: Nadal nie wiem czemu PIC=7x
22 lip 21:59
iwo: Ok Kat PIC już wiem A KPC=180−9x?
22 lip 22:03
iwo: K to przecięcie AD z FP?
22 lip 22:05
Mila: Nie, to ma być półprosta PK , K na prawo od P. Może jutro narysuję.
22 lip 22:14
iwo: Ok mimo że mam teraz po prawej stronie to też nie wiem czemu KPC=180−9x?
22 lip 22:23
iwo: KPC=IPQ czy nie?
22 lip 22:27
Mila: Wszystkie 4 kąty wokół P są równe.
22 lip 22:37
iwo: Jeśli wszystkie wokół P są równe to by było po zadaniu.
22 lip 23:07
Mila: Tak.
22 lip 23:20
iwo: Tylko problem w tym jak to pokazać
22 lip 23:25