matematykaszkolna.pl
funkcja mora: Wyznacz punkty nieciągłości funkcji f(x) = [x]2 − [x2], gdze []−oznacza liczbę całkowitą.
13 lip 12:24
wredulus_pospolitus: punktami nieciągłości będą wszystkie liczby x = k ; gdzie k to liczba całkowita
13 lip 12:38
mora: A czemu tak?
13 lip 13:04
kerajs: Napisałbym inaczej: Punktami nieciągłości będą wszystkie liczby x =± k ; gdzie k to liczba naturalna. Wyjątkiem jest x=1, gdzie f(x) jest ciągła.
13 lip 18:45
Adamm: [x] jest ciągła poza Z, gdzie ma punkty nieciągłości Więc f może być nieciągła jedynie w punktach dla których x2 jest całkowite Te punkty podali koledzy wyżej. Jeśli x nie jest całkowita, to wokół tego punktu [y] jest ciągła, [y2] nieciągła Więc f jest nieciągła. Jeśli x jest całkowita, to f(y) = (x−1)2−(x2−1) = −2x+2 dla y<x bliskich x Z drugiej strony f(y) = 0 dla x<y bliskich x Zatem dla −2x+2 =/= 0 tzn. x =/= 1 mamy nieciągłość. Czyli to co podał kerajs
28 lip 21:16