matematykaszkolna.pl
Funkcja tworząca - odwracanie przekształcenia bez liczb zespolonych Mariusz: Funkcja tworząca − odwracanie przekształcenia bez jawnego korzystania z liczb zespolonych Dla liniowego równania rekurencyjnego o stałych współczynnikach funkcja tworząca jest funkcją wymierną Mamy do rozpatrzenia trzy przypadki 1. W rozkładzie mianownika na czynniki dostajemy tylko parami różne czynniki liniowe Policzmy kilka pochodnych z takiego ułamka prostego
d0f 1 

=

dx0 x−x1 
df 1 

= −

dx (x−x1)2 
d2f (−2)(−1) 

=

dx2 (x−x1)3 
d3f (−3)(−2)(−1) 

=

dx3 (x−x1)4 
Widzimy że dla n. pochodnej dostaniemy
dnf (−1)n n! 

=

dxn (x−x1)n+1 
dnf (−1)n n! 

|x=0 =

dxn (−x1)n+1 
1dnf 1 


|x=0 = −(

)n+1
n!dxn x1 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2. W rozkładzie mianownika na czynniki dostajemy tylko parami różne czynniki kwadratowe nierozkładalne Niech gn = ancos(ωn+θ) , wtedy
 cos(θ)−acos(ω−θ)x 
G(x) =

 1−2acos(ω)x+a2x2 
Tutaj może przykładzik Przypuśćmy że w rozkładzie funkcji wymiernej którą dostaliśmy po zastosowaniu funkcji tworzącej otrzymaliśmy następujący ułamek
2x+7 

x2+4x+5 
2x+7 2x+7 

=

x2+4x+5 5(1+0.8x+0.2x2) 
 0.4x+1.4 
=

 1+0.8x+0.2x2 
Teraz wiemy że jeżeli gn = r ancos(ωn+θ)
 rcos(θ)−ar cos(ω−θ)x 
to G(x) =

 1−2acos(ω)x+a2x2 
Teraz wyznaczamy potrzebne nam wielkości
 1 1 
a2 =

, a =

 5 5 
 2 4 

cos(ω) =

 5 5 
 −25 
cos(ω) =

 5 
 −25 
ω = arccos(

)
 5 
Mamy zatem układ równań
 7 
rcos(θ) =

 5 
 1 −25 2 

rcos(θ−arccos(

)) =

 5 5 5 
 7 
rcos(θ) =

 5 
 −25 25 
rcos(θ−arccos(

)) = −

 5 5 
 7 
cos(θ) =

 5r 
 7 −25 7 25 −25 
r(

(

)+sin(arccos(

))sin(arccos(−

))) =

 5r 5 5r 5 5 
 7 −25 7 25 
r(

(

)+1−cos2(arccos(

))1−cos2(arccos(−

))) =
 5r 5 5r 5 
 −25 

 5 
 145 −25 
r(−

+1−4925r21−(−255)2) =

 25r 5 
−145 25r2−495 25 

+


=−

25 5r5 5 
−14+25r2−49 = −10 25r2−49 = 4 25r2−49 = 16 25r2 = 65 5r = 65
 65 
r =

 5 
 7 5 
cos(θ) =

*

 5 65 
 7 
cos(θ) =

 65 
 765 
θ = arccos(

)
 65 
 2x+7 
Dla ułamka

dostajemy ciąg
 x2+4x+5 
 65 5 −25 765 
an =

(

)ncos(arccos(

)n+ arccos(

))
 5 5 5 65 
przy czym jego wyrazy zostały obliczone bez jawnego korzystania z liczb zespolonych 3. W rozkładzie mianownika na czynniki dostajemy czynniki wielokrotne Tutaj przydaje się to że funkcja tworząca splotu ciągów jest iloczynem funkcji tworzących gdzie splot jest zdefiniowany jako (f*g)(n) = ∑k=0nfngn−k
13 lip 08:34