matematykaszkolna.pl
kombinatoryka pytanie o zadanie apostoł: Ile jest liczb czterocyfrowych, w których zapisie nie występuje cyfra 0, a suma cyfr jest mniejsza od 35? 9999 − jedna liczba z 4 dziewiątkami 9998− cztery liczby z 8 i trzema 9 nie spełniają warunku ( suma cyfr=35) 9*9*9*9−(4+1)=94−5 Podaje tu rozwiązanie tego zadania z tego forum. I rozumiem to rozwiązanie ale nie rozumiem czemu nie można rozwiązać tego zadania tak 9 * 9 * 9 * 7 skoro 9+9+7 = 34 i większej sumy nie może byćemotka ? skoro to jest maksymalna suma to czemu taka ilość przypadków nie daje też dobrego wyniku?
10 lip 18:24
wredulus_pospolitus: apostoł −−−− w takim razie zakładasz że ostatnią cyfrą NIE MOŻE być ani 8 ani 9 .. tak W takim razie nie zliczasz takich liczb jak: 1118, 2359, 7999 itd.
10 lip 18:52
Min. Edukacji: Może pisze nową ewangelię?
10 lip 22:45