matematykaszkolna.pl
Numeryczne obliczanie pierwiastków wielomianu Mariusz: Załóżmy że mamy wielomian stopnia większego niż 2 anxn+an−1xn−1+an−2xn−2+...+a1x+a0 o współczynnikach rzeczywistych i chcemy znaleźć wszystkie pierwiastki wielomianu nawet te zespolone unikając jednak arytmetyki zespolonej Należy wobec tego poszukać przybliżonych czynników kwadratowych Mamy zatem W(x)=V(x)(x2−px+q)+R(p,q)x+S(p,q) Teraz chcemy aby w każdej kolejnej iteracji R(p,q) oraz S(p,q) dążyły do zera Czy trzeba teraz zastosować metodę Newtona do układu równań R(p,q) = 0 S(p,q) = 0
10 lip 11:36