matematykaszkolna.pl
kwadrat Ula: rysunekDwa kąty kwadratu o boku a wystają poza pas o szerokości a o równoległych krawędziach. Boki kwadratu przecinają krawędzie paska w czterech punktach. Wykazać, że przekątne czworokąta, którego wierzchołkami są te punkty, przecinają się pod kątem 45 stopni.
9 lip 13:30
Eta: rysunek 1/ α+β=90o 2/ wystarczy zauważyć,że trójkąty KNP i MLQ ( mają po dwie wysokości dł. "a") więc są równoramienne
 α β 
zatem |∡NMQ|= 90o

i |∡MNP|=90o

 2 2 
 α+β 
to γ=

 2 
γ=45o ======
24 lip 17:15