matematykaszkolna.pl
parametr Olud: Niech y = mx2 + (m − 1)x − 16 będzie trójmianem drugiego stopnia w zmiennej 'x' i przy czym 'm' należy do zbiorów liczb rzeczywistych. Wiedząc, że pierwiastki r1 i r2 tego trójmianu są takie, że r1 < 1 < r2, oblicz sumę możliwych różnych liczb całkowitych m.
8 lip 15:49
I'm back: Dla m>0 mamy f(1) < 0 czyli 2m − 17 < 0 czyli m∊(0 ; 8.5) Dla m<0 mamy f(1) > 0 czyli 2m−17 > 0 czyli brak rozwiazan Wypisujesz całkowite m i sumujesz
8 lip 16:21