matematykaszkolna.pl
Wyznacz wartości : Re z, Im z, |z| , Arg z, Piotruz: Mam problem z obliczeniem wartości gdy w ułamku jest cos+isin do potęgi tak jak tu w liczniku. Jaka jest na to metoda?
 
 𝜋 𝜋 
(cos

+𝑖sin

)4
 6 6 
 
z=

 (−1+√3𝑖)3 
4 lip 14:10
Pi: zamienić na postać algebraiczną a+bi , a i b ∊ R
4 lip 14:13
Maciess: Wtedy łatwo mozesz skorzystać z tożsamości de Moivra. (cos(π/6)+isin(π/6))4 = (cos(4*π/6)+isin(4*π/6))
4 lip 14:52
Piotruz: Czyli traktuje to jakby moduł z był równy 0 we wzorze de moivra?
4 lip 15:04
Piotruz: I w sumie tak dodatkowe niezwiązane pytanie. Przy argz jeśli jest powiedzmy arg(z+1+i) to "środek" jest przesunięty o 1 w prawo i 1 do góry?
4 lip 15:06