matematykaszkolna.pl
06.22 ciągi Raksi: Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (an), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1, którego iloraz q jest równy pierwszemu wyrazowi i spełnia warunek |q|<1. Stosunek sumy SN wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach parzystych do sumy SP wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równy różnicy tych sum, tj.
SN 

=SN−SP
SP 
Oblicz q. Obliczenia: a1=q
 q 
SN=

 1−q2 
 q2 
SP=

 1−q2 
Po podstawieniu do powyższego równania otrzymałem q2=1, czyli sprzeczność. Proszę o poprawne rozwiązanie tego zadania. Pozdrawiam
3 lip 19:32
wredulus_pospolitus: a z jakiej racji a1 = q
3 lip 20:18
wredulus_pospolitus: aaa juz widzę
3 lip 20:18
wredulus_pospolitus:
1 q 

= (1−q)

−−−> q + 1 = q2 −−−> q2 − q − 1 = 0 −−> Δ = 5 ... jedziesz
q 1−q2 
dalej
3 lip 20:21
Raksi: Musiałem po raz kolejny pomylić rachunki, Dziękuje
4 lip 00:44