matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna 06.22 Raksi: (0−6)PR Dane są okrąg o1 o równaniu (x−6)2+(y−4)2=98 oraz okrąg o2 o promieniu 25. Środki okręgów o! i o2 leżą po różnych stronach prostej k o równaniu y=−3x−6, a punkty wspólne obu okręgów leżą na prostej k. Wyznacz równanie okręgu o2. Punkty wspólne o1 i k
 19 −87 
A(1, −9) B(

,

)
 5 5 
Równanie okręgu o2, gdzie S(a,b) to jego środek (x−a)2+(y−b)2=20 Ponieważ A i B należą do okręgu o2 to możemy je podstawić do jego równania: (1−a)2+(9+b)2=20
 19 87 
(

−a)2+(

+b)2=20
 5 5 
z tych dwóch równań otrzymałem (mogą być błędy rachunkowe, lecz nie znalazłem ich) a=2314b+42 Następnie postanowiłem spróbować otrzymać dokładne współrzędne z równania ||AS|2=20 lecz delta wyszła ujemna. Proszę o dokończenie zadania. Pozdrawiam
3 lip 19:14
Mila: rysunek o1: (x−6)2+(y−4)2=98 k: y=−3x−6 (x−6)2+(−3x−6−4)2=98
 19 27 
A: x=−

, y=

 5 5 
 19 27 
A=(−

,

)
 5 5 
B=(−1,−3) 2) o2: (−1−a)2+(−3−b)2=20
 19 27 
(−

−a)2+(

−b)2=20⇔
 5 5 
stąd:
 9 7 
a=−3, b=1 lub a=−

, b=

 5 5 
Punkt S2 leży poniżej prostej k y<−3x−6 sprawdzenie : 1<? −3*(−3)−6 P
7 9 

<?−3*(−

−6 F
5 5 
3) o2: (x+3)2+(y−1)2=20 teraz sprawdź rachunki
3 lip 21:09
Raksi: W takim razie musiałem pominąć minusy przy liczeniu. Dziękuję
4 lip 00:40