matematykaszkolna.pl
ciagi Lila22: Niech (an) będzie ciągiem o liczbach dodatnich takim ze
 a1+...+an an 
lim n→

< , lim n →

=0
 n n 
 a12+...+an2 
Czy z tego wynika że lim n →

=0 ?
 n2 
2 lip 15:57