matematykaszkolna.pl
Liniowa problemy Matma ++: Wyznacz przykładową relaksację dla poniższego problemu liniowego całkowitoliczbowego. min(−3x1−2x2) 0≤x1≤5 0≤x2≤8 2x1+3x2≤24 14x1+6x2≤84 x1,x2 ∊ Z
1 lip 17:29