matematykaszkolna.pl
równanie płaszczyzny prostopadłej do prostej Kasia_x: W przestrzeni R3 wyznaczyć równanie płaszczyzny prostopadłej do prostej
 x−y+z+9=0  
l: 2x−3y−2z−2=0
i zawierającej punkt p=(1,2,9). Wyznaczyć odległość punktu p od prostej l.
28 cze 18:08
Levante: Prosta w postaci krawędziowej − bierzesz wektory normalne płaszczyzn i obliczasz ich iloczyn wektorowy. Z tego dostajesz wektor kierunkowy prostej. Szukana płaszczyzna jest do niej prostopadła, więc jest to też jej wektor normalny. Tym samym masz wektor i punkt − podstawiasz do wzoru na płaszczyznę i dostajesz wynik. Odległość też liczysz z gotowego wzoru.
28 cze 20:07
chichi: A kto to wszystko udowodni?
29 cze 02:59
jc: x=1+s+2t y=2−s−3t z=9+s−2t
29 cze 20:39