matematykaszkolna.pl
całka XpX: Za pomocą residuów obliczyć całkę zespoloną ∫(z+5)/((z2−9)(z−2)2)dz po dodatnio skierowanej elipsie K: |z+1|+|z|=6
27 cze 17:20