matematykaszkolna.pl
trapez (trudne) Dominik: rysunek Trapez o podstawach a>b podzielono odcinkami równolegymi do podstaw, na 5 trapezów o równych polach Wykaż, że suma kwadratów długości tych odcinków jest równa podwojonej sumie kwadratów długości podstaw
27 cze 16:04
□: rysunek Podpowiedź: AB II DC 1) Średnia kwadratowa w trapezie. W dowolnym trapezie długość odcinka równoległego do podstaw trapezu i dzielącego trapez na dwa trapezy o równych powierzchniach jest równa średniej kwadratowej. x=a2+b22
 a2+b2 
x2=

 2 
27 cze 19:08
kobieta: rysunek Można wyprowadzić, korzystając z podpowiedzi poprzedniczki emotka taki wzorek dk=((n−k)a2+kb2)/n gdzie : n −− ilość trapezów z podziału , k −− k−aty odcinek licząc od podstawy "a" i mamy:
 4a2+b2 
d12=

 5 
 3a2+2b2 
d22=

 5 
 2a2+3b2 
d32=

 5 
 a2+4b2 
d42=

 5 
+ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− d12+d22+d32+d42= 10(a2+b2)/5= 2(a2+b2) c.n.w.
28 cze 15:17