matematykaszkolna.pl
Ekonomia am343: Cześć! Umiecie rozwiązać może takie zadania? 1. Krótkookresowy koszt zmienny przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku można przedstawić w postaci funkcji VC(Q) = Q2 + 4Q. Jaka jest minimalna cena, powyżej której przedsiębiorstwo będzie produkować w krótkim okresie? 2. Dla funkcji kosztów w postaci TC(Q) = 1000Q – 60Q2 + Q3 optymalna technicznie jest produkcja na poziomie:
26 cze 15:25