matematykaszkolna.pl
wykaż, że nervous: Wykaż, że zb. Roz(Ax=0) jednorodnego układu rozwiązań liniowych jest podprzestrzenią liniową.
26 cze 13:36