matematykaszkolna.pl
pomocy... wladzix: W urnie mamy 2 kule białe, 3 czerwone i 4 czarne. Wyciągamy po jednej kuli, kulę czarną odstawiamy na bok i ciągniemy dalej, kulę czerwoną wrzucamy z powrotem i znów ciągniemy, wylosowanie kuli białej to koniec wyciągania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że biała jest za drugim razem? A za trzecim razem ?
26 cze 12:19
wredulus_pospolitus:
 4 2 3 2 
P(A2) =

*

+

*

 9 8 9 9 
 4 3 2 3 3 2 4 3 2 
P(A3) =

*

*

+

*

*

+ 2*

*

*

 9 8 7 9 9 9 9 8 8 
26 cze 14:46