matematykaszkolna.pl
Funkcja tworząca Kasia_x: Wyznacz funkcję tworzącą dla an=n2−n+1
26 cze 01:02
Mariusz: Szereg geometryczny
 1 
n=0xn=

 1−x 
Pochodna k. rzędu szeregu geometrycznego
d d 1 

(∑n=0qnxn) =

(

)
dx dx 1−qx 
 −1 
n=0nqnxn−1 =

(−q)
 (1−qx)2 
 q 
n=1nqnxn−1 =

 (1−qx)2 
n=0(n+1)qn+1xn = U{q}{(1−qx)2 q(∑n=0(n+1)qnxn) = U{q}{(1−qx)2n=0(n+1)qnxn = U{1}{(1−qx)2
d d 

(∑n=0(n+1)qnxn) =

(U{1}{(1−qx)2)
dx dx 
 −2 
n=0n(n+1)qnxn−1 =

(−q)
 (1−qx)3 
 2q 
n=1n(n+1)qnxn−1 =

 (1−qx)3 
 2q 
n=0(n+1)(n+2)qn+1xn =

 (1−qx)3 
 2q 
q(∑n=0(n+1)(n+2)qnxn) =

 (1−qx)3 
 2 
n=0(n+1)(n+2)qnxn =

 (1−qx)3 
d d 2 

(∑n=0(n+1)(n+2)qnxn) =

(

)
dx dx (1−qx)3 
 (−3) 
n=0n(n+1)(n+2)qnxn−1= 2 *

(−q)
 (1−qx)4 
 3q 
n=1n(n+1)(n+2)qnxn−1 = 2*

 (1−qx)4 
 3q 
n=0(n+1)(n+2)(n+3)qn+1xn = 2*

 (1−qx)4 
 3q 
q(∑n=0(n+1)(n+2)(n+3)qnxn) = 2*

 (1−qx)4 
 2*3 
n=0(n+1)(n+2)(n+3)qnxn =

 (1−qx)4 
 k! 
n=0(∏m=1k(n+m))qnxn =

 (1−qx)k+1 
(n+1)(n+2)=n2+3n+2 (n+1)(n+2)−4(n+1)=n2−n−2 (n+1)(n+2)−4(n+1)+3 = n2−n+1
2 1 1 

−4*

+3*

(1−x)3 (1−x)2 1−x 
2 4(1−x) 3(1−2x+x2) 


+

(1−x)3 (1−x)3 (1−x)3 
2+4x−4+3x2−6x+3 

(1−x)3 
1−2x+3x2 

(1−x)3 
26 cze 02:42
□: Z własności i praw działań: 1) Funkcja tworząca dla ciągu an=n2
 x*(x+1) 
A1(x)=

 (1−x)3 
2) Funkcja tworząca dla ciągu : bn=−n
 −x 
A2(x)=

 (1−x)2 
3) Funkcja tworząca dla ciągu stałego; {1,1,1.....}
 1 
A3(x)=

 1−x 
===========
 x*(x+1) −x 1 
F(x)=

+

+

 (1−x)3 (1−x)2 1−x 
 3x2−2x+1 
F(x)=

 (1−x)3 
26 cze 23:32