matematykaszkolna.pl
Zastosowanie całek Emi: Oblicz pole pętli linii x=2t−t2 , y=2t2−t3. Bardzo proszę o wzór, który mozna zastosować do tego zadania i wytlumaczenie skąd się bierze. Chciałbym także dowiedzieć się jak zacząć to zadanie.
25 cze 22:05
Mariusz:t0t1y(t)x'(t)dt Obliczasz t0 oraz t1 Wyznaczasz przedziały monotoniczności funkcji x(t) Jeżeli na danym przedziale funkcja x(t) jest rosnąca nie zmieniasz znaku całki Jeżeli na danym przedziale funkcja x(t) jest malejąca zmieniasz znak całki
26 cze 03:34
kerajs: 0≤t≤2 PS Tu akurat można pozbyć się t na rzecz dwóch funkcji jawnych y(x) i wyliczyć pole między krzywymi.
26 cze 15:09