matematykaszkolna.pl
ZIM Monika: Udowodnij za pomocą zasady indukcji matematycznej, że 3n+1 dzieli 23n+1
25 cze 19:03
ite: W treści zadania nie ma podane, jaką liczbą ma być n. Pewnie naturalną, więc 3n+1 (liczba parzysta) ma być jej dzielnikiem 23n+1 (czyli liczby nieparzystej) ?
25 cze 19:54