matematykaszkolna.pl
Funkcja holomorficzna Biwcn: Wyznaczyć funkcję holomorficzną f(z) spełniającą warunek f(0)=4j dla której część rzeczywista U(x;y)=3x2−3y2+5x. Przedstawić funkcję f(z) za pomocą z, a nie jako f(x+jy)
25 cze 15:08