matematykaszkolna.pl
Wykorzystanie funkcji tworzących Kasia_x: Stosując metodę funkcji tworzących, wyznacz wzór zwarty dla an jeśli a0=1 oraz an=3an−1+2 dla n≥1. Wyznacz funkcję tworzącą ciągu sn=∑nk=0 ak oraz oblicz sn. Spróbowałam wyznaczyć najpierw funkcję tworzącą dla an , wyszła mi ona równa A(x)=− 11−x+21−3x=−∑n=0 xn+2∑n=0 3nxn Następnie S(x)=− 1(1−x)2+2(1−3x)(1−x)=∑n=0 (−(n+1)+3*3n−1)xn i co dalej?
25 cze 14:57
Mila: 1) an=2*3n−1 2) Sn=−n+3n+1−2
25 cze 21:08