matematykaszkolna.pl
Liczba wszystkich funkcji odwzorujących Kasia_x: 1. Wyznacz liczbę wszystkich funkcji odwzorujących zbiór 10−elementowy Xw zbiór 5−elementowy A. To według mnie będzie tak,|X|=10, | A| =5, f:X → A Liczba wszystkich takich funkcji f jest równa 510. Dobrze? 2. Wyznacz liczbę wszystkich suriekcji odwzorujących zbiór 10−elementowy X na zbiór 3−elementowy B. To według mnie będzie tak, |X|=10, |B|=3
 
nawias
3
nawias
nawias
k
nawias
 
s(10,3) = ∑k=03 (−1)k
(3−k)10 =55980
  
Ale nie jestem pewna. 3. Wyznacz liczbę wszystkich iniekcji odwzorujących zbiór 7−elementowy C w zbiór 10−elementowy X. To według mnie będzie tak,|X|=10, |C| =7 10!(10−7)!=604800 ?
25 cze 14:50
Mila: a),b) tak c) f: C→X f: {c1,c2,...,c7}→{x1, x2,.......x10} Liczba ciągów 7−wyrazowych bez powtórzeń o elementach ze zbioru X Czyli tak, jak napisałaś : Ja liczę tak: 10*9*8*7*6*5*4 Funkcja różnowartościowa.
25 cze 18:17