matematykaszkolna.pl
Zadanie ze statystyki hutsalo: Mam do rozwiązania zadanie o następującej treści: Czy prawdziwa jest hipoteza mówiąca, że student z przykładu (2)(chodzi o oceny 2,2,3,3,3,3,4,4,5,5) ma wyższe oceny niż drugi student mający średnią ocen <X> = 3.2 ze standardowym odchyleniem 0.5. Proszę przetestować hipoteze na poziomie 2 standardowych odchyleń mówiącą że obaj studenci mają oceny z tą samą wartością oczekiwaną
25 cze 14:34
hutsalo: Bo pisze w tym zadaniu żeby przetestować hipoteze na poziomie 2 standardowych odchyleń. Jak rozumiem chodzi tutaj o odchylenie standardowe zarówno studenta ze średnią <X> = 3.2 jaki i o odchylenie standardowe studenta z tymi ocenami 2,2,3,3,3,3,4,4,5,5(średnia arytmetyczna tego studenta 3.4, a odchylenie standardowe 1.01. Wyliczyłem to na podstawie wcześniejszego zadania dla studenta z tymi ocenami 2,2,3,3,3,3,4,4,5,5 licząc dla niego wartość oczekiwana i wariancje. A jak ma się wariancje to można policzyć odchylenie standardowe. W tym przypadku wynosi ono 1.01. Reasumując. Średnia arytmetyczna dla studenta z ocenami wynosi 3.4, a odchylenie standardowe 1.01, natomiast dla drugiego odpowiednio 3.4 i 0.5. Teraz pytanie jak dowieść słuszności tej tezy
25 cze 14:53