matematykaszkolna.pl
Całka. finis coronat opus: Oblicz:
 ln(x) 
0

dx
 x2+πx+1 
24 cze 02:50
Mariusz:
 1 
Spróbuj podstawienia t =

 x 
Granice całkowania nie powinny się zmienić a po dodaniu obydwu całek do siebie coś powinno się uprościć
 ln(x) 
0

dx
 x2+πx+1 
 1 
t=

 x 
 1 
dt=−

dx
 x2 
dt=−t2dx
 1 
dx=−

 t2 
 
 1 
ln(

)
 t 
 −1 
0

(

)dt
 
1 π t2 

+

+

t2 t t2 
 t2 
 
 1 
ln(

)
 t 
 1 
0

(

)dt
 
1+πt+t2 

t2 
 t2 
 1 t21 
0ln(

)


dt
 t 1+πt+t2t2 
 
 1 
ln(

)
 t 
 
0

dt
 1+πt+t2 
 −ln(t) 
0

dt
 1+πt+t2 
 ln(x) −ln(t) 
2I = ∫0

dx + ∫0

dt
 x2+πx+1 1+πt+t2 
I = 0
24 cze 15:55
Mariusz: Nie zauważyłem że mianownik można jeszcze rozłożyć
 1 
Po rozłożeniu czynnika

na sumę ułamków prostych
 x2+πx+1 
należałoby skorzystać z addytywności całki względem przedziału całkowania Mamy tutaj do czynienia z obydwoma typami całki niewłaściwej Wynik wyszedł mi poprawny ale do metody liczenia można by się przyczepić
24 cze 16:13
Mariusz: Na szczęście pierwiastki mianownika leżą poza przedziałem całkowania więc jednak sposób liczenia jest do zaakceptowania
24 cze 16:44