matematykaszkolna.pl
podział trójkąta prostokątnego na dwie równe figury profjan: Jest trójkąt prostokątny ABC o bokach przyprostokątnych k (odcinek AB) i h (odc. AC). Zostaje przeprowadzony odcinek x (odc. EF) równoległy do przyprostokątnej k, który dzieli ten trójkąt na dwie figury o równych powierzchniach. Dana jest jeszcze długość odcinka m (odc. CE). Czyli m+n = h. Pytanie 1. Ile wynosi odcinek x wyrażony wzorem z danych k, h i m? Pytanie 2. Ile wynosi odcinek n (odc. EA) wyrażony wzorem z danych k, h i m?
21 cze 21:38
wredulus_pospolitus: pytanie 2: analogicznie idiotyczne jak w tym drugim zadaniu −−− n = h−m
21 cze 21:52
wredulus_pospolitus: AB = k EF = x wiemy, że:
x k+x kn 

*m =

*n −−−> x(m−n) = kn −−> x =

2 2 m−n 
21 cze 21:53
wredulus_pospolitus:
 k(h−m) k(h−m) 
ach ... x =

=

 m − (h−m) 2m−h 
21 cze 21:54
profjan: Dziękuję Wredulusowi Pospolitusowi, ale zauważyłem, że w tekście zadania jest źle przeze mnie napisane. Dane jest tylko k i h. Szukane jest x oraz m i n (jakkolwiek m+n = h, więc jedno z nich wystarczy). Chciałbym dołączyć fotografię z rysunkiem, ale nie potrafię. Dane: h i k. Warunek: pole EFC = pole ABFE Szukane: x oraz m (lub n). Dlatego pytanie powinno brzmieć: Pytanie 1. Ile wynosi x wyrażone przez k i h. Chodzi o formułę x = wzór Pytanie 2. Ile wynosi m wyrażone przez k i h (alternatywnie: ile wynosi n wyrażone przez k i h). dziękuję.
23 cze 21:05
wredulus_pospolitus: Zauważ, że ten 'mniejszy' trójkąt będzie miał pole równe 50% dużego (wyjściowego) trójkąta. stąd:
x*n k*h 

= 0.5

2 2 
 x n xh 
dodatkowo są to trójkąty podobne, więc

=

−−−> n =

 k h k 
Podstawiamy:
x*xh k*h k2 

= 0.5

−−−> x2 =

−−−> x = k*2/2
2k 2 2 
 2 2−2 
analogicznie: n = h−m = h − h

= h*

 2 2 
23 cze 21:25