matematykaszkolna.pl
elipsa Biwcn: Narysować elipsę |z−1|+|z|=2 proszę o wyjaśnienie jak to zrobić emotka
21 cze 17:48
wredulus_pospolitus: Masz zrobić szkic czy pytasz się jak narysować elipsę na kartce
21 cze 18:31
Biwcn: potrzebuję narysować tę elipsę w układzie współrzędnych w celu określenia czy moje punkty znajdują się w środku czy nie
21 cze 18:40
wredulus_pospolitus: żeby sprawdzić czy punkty są wewnątrz elipsy czy nie ... nie potrzebujesz do tego narysować elipsy. wystarczy sprawdzić czy suma odległości danego punktu do ogniskowych (czyli z = 0 oraz z=1) będzie mniejsza od 2
21 cze 19:04
wredulus_pospolitus: dla P(x,y) będziemy zatem mieli: (x−1)2 + y2 + x2 + y2 < 2 podstawiasz współrzędne i sprawdzasz
21 cze 19:07
Mila: rysunek 1) 2a=2 a=1 2c=1, c=0,5 c2=a2−b2
 3 
b2=

 4 
S=(0.5,0) − środek elipsy 2) Równanie elipsy:
(x−0.5)2 y2 

+

=1
1 34 
y=±(1/4)−12x2+12x+9
22 cze 20:43
Szkolniak: |z−1|+|z|=2 |x+yi−1|+|x+yi|=2 |x−1+yi|+|x+yi|=2 (x−1)2+y2+x2+y2=2 x2−2x+1+y2+x2+y2+2(x2−2x+1+y2)(x2+y2)=4 2(x2−2x+1+y2)(x2+y2)=4−2x2+2x−1−2y2 4(x4+x2y2−2x3−2xy2+x2+y2+x2y2+y4)=[(3−2x2)+2(x−y2)]2 4(x4+2x2y2−2x3−2xy2+x2+y2+y4)=(3−2x2)2+4(3−2x2)(x−y2)+4(x−y2)2 4x4+8x2y2−8x3−8xy2+4x2+4y2+4y4=9−12x2+4x4+(12−8x2)(x−y2)+4(x2−2xy2+y4) 4x4+8x2y2−8x3−8xy2+4x2+4y2+4y4=9−12x2+4x4+(12−8x2)(x−y2)+4x2−8xy2+4y4 8x2y2−8x3+4y2=9−12x2+(12−8x2)(x−y2) 8x2y2−8x3+4y2=9−12x2+12x−12y2−8x3+8x2y2 16y2=9−12x2+12x
 1 
y2=

(−12x2+12x+9)
 16 
 1 
y(x)=±

−12x2+12x+9
 4 
Jeden warunek podczas przekształceń: 4−2x2+2x−1−2y2≥0 −3+2x2−2x+2y2≤0 2x2−2x+2y2−3≤0
 3 
x2−x+y2

 2 
 1 7 
(x−

)2+y2

 2 4 
22 cze 22:52