matematykaszkolna.pl
Ilość sposobów A: Na ile sposobów można rozmieścić 20 kul ponumerowanych 1,2,3,...,20 do czterech pudełek jeśli: a) pudełka są rozróżnialne b) pudełka nie są rozróżnialne
20 cze 18:39
Mila: a) kule ponumerowane, pudełka rozróżnialne 420 b) Kule ponumerowane , pudełka nierozróżnialne: Liczby stirlinga II rodzaju S2(20,1)+S2(20,2)+S2(20,3)+S2(20,4)=... możesz liczyć z wzoru rekurencyjnego albo wykorzystać odpowiednio wzór na liczbę suriekcji. S2(20,1)=1 sposób− wszystkie kule w jednym pudełku
 220−2 
S2(20,2)=

− dwa pudełka puste , kule rozmieszczone w pozostałych 2 pudełkach
 2 
( w każdym jest co najmniej jedna kula)
 320−3*220+3 
S2(20,3)=

− liczba suriekcji podzielona przez 3
 3! 
(jedno pudełko puste , kule rozmieszczone w pozostałych 3 pudełkach
 420−4*320+6*220−4 
S2(20,4)=

 4! 
Analogicznie jak w poprzednim przypadku. sumujesz
20 cze 22:22