matematykaszkolna.pl
Statystyka Rolnik z kombajnem: Czas potrzebny do przygotowania i obrony pracy doktorskiej jest zmienną losową o rozkładzie normalnym z odchyleniem standardowym równym 2,1 roku. W ciągu pewnego roku broniło doktorat 17 osób. Oblicz prawdopodobieństwo, że odchylenie standardowe czasu potrzebnego do przygotowania i obrony pracy doktorskiej dla tej grupy doktorantów przekroczyło 2,8 roku?
19 cze 23:50
getin: n = 17 Liczba stopni swobody = n−1 = 16 σ = 2,1 (odchylenie standardowe populacji) s = 2,8 (odchylenie standardowe z próby)
 n*s2 17*2,82 
χα,162 =

=

≈ 30,22
 σ2 2,12 
Z tablicy rozkładu chi−kwadrat dla 16 stopni swobody odczytujemy że szukane prawdopodobieństwo wynosi gdzieś pomiędzy 0.01 a 0.02 bo wartość statystyki chi−kwadrat dla prawdopodobieństwa 0.01 wynosi 29,6332, zaś dla prawdopodobieństwa 0.02 to 31,9999 Excel pokazuje prawdopodobieństwo 0,016894.
20 cze 07:47