matematykaszkolna.pl
lewa probability: Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wśród 200 losowo wybranych osób znajdują się co najmniej cztery osoby leworęczne, jeżeli przyjmiemy, że takie osoby stanowią 1% całej populacji?
19 cze 14:11
getin: Prawdopodobieństwo wynosi 1 − P0 − P1 − P2 − P3 gdzie: P0 = 0,99200 P1 = 200*0,01*0,99199
 
nawias
200
nawias
nawias
2
nawias
 
P2 =
*0,012*0,99198
  
 
nawias
200
nawias
nawias
3
nawias
 
P3 =
*0,013*0,99197
  
19 cze 20:53
probability: A jest jakiś przybliżony wzór na liczenie takich ogonów? np. gdyby k było 25 to...się odechciewaemotka
19 cze 22:30
getin: Można obliczyć raz, dla jakiegoś środkowego k, np. k=13 i potem przemnożyć przez 25 i na koniec odjąć to wszystko od jedynki Ale to moje kombinowanie, wtedy najlepiej Excelem
19 cze 22:34