matematykaszkolna.pl
Objetosc Arturek: Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami: (x2/a2+y2/b2+z2/c2)2= x2/a2+y2/b2−z2/c2 Witam czy mógłbym mi ktoś wytłumaczyć jaką całkę potrójną tutaj mam policzyć. Pytam w jaki sposób znormalizować obszar całkowania.
18 cze 14:48
jc: Proponuję zmienne sferyczne. x = r a cos φ cos θ y = r b sin φ cos θ z = r c sin θ Jakobian abc r2 cos θ 0 ≤ φ ≤ 2π −π/4 ≤ θ ≤ π/4 0 ≤ r ≤ cos 2θ Całkę pomnóż przez 2.
18 cze 20:04
Arturek: Mam jeszcze pytanie bo w sumie nie wiem w jaki sposób doszedłeś do φ i θ w jakich zakresach one są.
21 cze 20:01