matematykaszkolna.pl
Wyznacz ekstremum warunkowe funkcji (proszę o rozpisanie) egzam: f(x,y)=2x2−4y2 przy warunku 6x−y−4=0
18 cze 11:39