matematykaszkolna.pl
Wyznacz ekstrema funkcji lena : f(x,y,z)= 6x2+4y2+2z2−2xy+yz−4x+2y
18 cze 10:18
kerajs: Rozwiąż układ równań f'x=0 ∧ f'y=0 ∧ f'z=0 To układ równań liniowych i ma tylko jedno rozwiązanie. Jest tam minimum na co wskaże dodatnio określona macierz drugich pochodnych.
18 cze 10:43