matematykaszkolna.pl
punkty współliniowe 123: Jak sprawdzić czy cztery punkty są współniowe?
17 cze 17:47
wredulus_pospolitus: wybierasz dwa dowolne punkty − wyznaczasz prostą przechodzą przez te dwa punkty − sprawdzasz czy pozostałe dwa punkty należą do tej prostej
17 cze 17:53
Szkolniak: poprowadzić prostą (wyznaczyć równanie) przez dwa dowolne punkty a potem sprawdzić czy współrzędne dwóch pozostałych punktów spełniają te równanie
17 cze 17:54
kerajs: Niech tymi punktami będą A, B, C i D. Sprawdzałbym czy wektor AB jest równoległy (proporcjonalny) do CD, a jeśli tak to czy jest równoległy do AC.
18 cze 09:00