matematykaszkolna.pl
Odwzorowania afiniczne MARek: Wskaż wszystkie odwzorowania afiniczne f : R2 → R2 spełniające warunki f(0, 0) = (2, 3), f(1, 1) = (3, 4), f(0, 1) = (2, 4).
17 cze 16:56
jc: f(0,0) = (2,3) f(1,1) = (3,4) = (2,3) + (1,1) f(0,1) = (2,4) = (2,3) + (0,1) f(x,y) = (2,3) + (x,y) = (2+x,3+y)
17 cze 19:32