matematykaszkolna.pl
Współliniowość punktów michal2000: Sprawdź czy punkty A, B, C, D są współliniowe lub leżą na jednym okręgu: A = 1 + 2i, B = 2 + i, C = 3 − 2i, D = 2 − 5i;
17 cze 16:49
Mila: rysunek 1) Nie są współliniowe Prosta AB: y=−x+3 C i D nie leżą na prostej AB,, sprawdź rachunkiem 2) symetralna AB y=x symetralna BC
 x−4 
y=

 3 
 x−4 
x=

 3 
x=−2, y=−2 S=(−2,2) r=|SA|=5 3) Równanie okręgu przechodzącego przez punkty A,B,C (x+2)2+(y+2)2=25 spr. dla D=(2,−5) L=(2+2)2+(−5+2)2=42+9=25 Punkt D leży na tym okręgu Punkty A,B,C,D leżą na okręgu j.w.
17 cze 20:37