matematykaszkolna.pl
kule probability: W urnie są 3białe kule i 2 czarne. Wyciągamy jedną i odrzucamy bez oglądania. Jakie jest prawdop., że za drugim razem wylosujemy kulę biała?
17 cze 14:15
daras: 0,6
17 cze 14:37
wredulus_pospolitus:
 3*2 + 2*3 
P(A) =

= ...
 5*4 
17 cze 17:35
Szkolniak:
 3 1 2 3 
z drzewka:

*

+

*

 5 2 5 4 
17 cze 17:55