matematykaszkolna.pl
planimetria fabian: Wyznacz najwieksza wartosc pola prostokata, ktorego dwa wierzcholki leza na paraboli y=x2, a dwa pozostale na cieciwie paraboli wyznaczonej przez prosta y=3.
17 cze 01:13
Eta: rysunek A=(−x,x2) , B=(x,x2) , C=(x,3), D=(−x, 3) |AB|=2x , |BC|= 3−x2 , x∊(0,3) P▭(x)= 2x(3−x2) = −2x3+6x P'(x)=−6x2+6 i x∊(0,3) ........... dokończ Odp: P▭=4
17 cze 10:20