matematykaszkolna.pl
aymptoty szarik: asymptoty ukośne funkcji: f(x)= (π−2arctgx)*lnx jeśli Df=(0,+) to funkcja ma asymptotę ukośną lewostronną?
16 cze 21:01
getin: Taka dziedzina sprawia że f(x) nie może mieć asymptoty ukośnej lewostronnej
16 cze 21:06