matematykaszkolna.pl
Krzywe eliptyczne styrany: Krzywa eliptyczna E : y2 = x3 + x + 1 jest zdefiniowana nad ciałem Z1803679. Wyznacz liczbę punktów na krzywej (E(Z1803679))
16 cze 19:44