matematykaszkolna.pl
Oblicz sinα Dudu: Oblicz sinα
sinα − cosα 1 

=

sinα 3 
16 cze 12:57
I'm back: 1 − ctga = 1/3 ctga = 2/3 3cosa = 2sina Masz pierwsze równanie. Drugie to jedynka trygonometryczna Działaj
16 cze 13:28
Mariusz: cosα = (1−sinα)t cos2α =(1−sinα)2t2 1−sin2α=(1−sinα)2t2 (1−sinα)(1+sinα)=(1−sinα)2t2 1+sinα = (1−sinα)t2 1+sinα = t2−t2sinα (1+t2)sinα=t2−1
 t2−1 
sinα =

 t2+1 
 t2+1−t2+1 
cosα = (

)t
 t2+1 
 t2−1 
sinα =

 t2+1 
 2t 
cosα =

 t2+1 
t2−2t−1 t2+1 1 

*

=

t2+1 t2−1 3 
t2−2t−1 1 

=

t2−1 3 
 1 
t2−2t−1 =

(t2−1)
 3 
3t2−6t−3=t2−1 2t2−6t−2=0 t2−3t−1=0
 3−13 
t1=

 2 
 3+13 
t2=

 2 
 3−13 
t1=

 2 
 9+13−613 
t2+1=

+ 1
 4 
 13−313 
t2+1 =

 2 
 4 
1−

 13−313 
 4(13+313) 
1−

 169−117 
 52+1213 
1−

 52 
 13+313 
1−

 13 
13−(13+313) 

13 
 313 
sinα = −

 13 
Tutaj wyszło rozwiązanie z trzeciej ćwiartki Po wybraniu t2 dostaniemy rozwiązanie z pierwszej ćwiartki
 313 213 
(sinα,cosα) = (−

,−

)
 13 13 
 313 213 
(sinα,cosα) = (

,

)
 13 13 
Podstawienie cosα = (1−sinα)t ci się jeszcze przyda przy sprowadzaniu całek postaci ∫R(cos(x),sin(x))dx do całek z funkcji wymiernej oraz przy usuwaniu funkcji trygonometrycznych z równania różniczkowego
16 cze 13:36
Dudu: Dziękuję za pomoc emotka
16 cze 13:38
sinus: Już bardziej zagmatwać się nie dało ?
16 cze 19:02
Mila: 13:28 masz Dudu sposób na dwie linijki.
16 cze 20:59