matematykaszkolna.pl
Dwa zadania na ciągłość Szeregi:
 3 
1. Zbadać zbieżność oraz zbieżność jednostajną ciągu fn(x) =

na przedziale [a,
 2 + nx2 
b], gdzie 0 ∊ [a,b]
 xn 
2. Zbadać zbieżność oraz zbieżność bezwzględną szeregu ∑n=1

w zależności
 1 − xn 
od x, gdzie x ≠ ±1
16 cze 11:15
Szeregi: :(
16 cze 14:11
Szeregi: emotka
16 cze 20:45
Szeregi: .
16 cze 23:04