matematykaszkolna.pl
Zbadać ciągłość punktową i jednostajną ciągów ciągi: a) fn(x) = xn(1 − x), x ∊ (−1,1];
 lnx 
b) fn(x) =

, x ∊ (0,1];
 n 
c) fn(x) = nxn(1 − x), x ∊ [0,1]
15 cze 19:14