matematykaszkolna.pl
Męczę się od dłuższego czasu z taką całką, pomocy: Andrzej:1 − 4x2dx
14 cze 20:55
wredulus_pospolitus: Krok 1: przez części: u' = 1 ; v = 1−4x2 Krok 2: przed podstawienie: 2x = sin t ewentualnie kroki możesz na odwrót dać
14 cze 21:18
Mariusz: Zależy jakie funkcje pierwotne sobie stablicujemy Przez części pomysł całkiem dobry ale wtedy dostajemy całkę
 −4x2 
1−4x2dx=x1−4x2−∫

dx
 1−4x2 
 1−4x2 1 
1−4x2dx=x1−4x2−∫

dx+∫

dx
 1−4x2 1−4x2 
 1 
2∫1−4x2dx=x1−4x2+∫

dx
 1−4x2 
Teraz można podstawić t=2x Można od razu podstawić 2x = sin(t) i zamienić cos2(t) na cos(2t) Choć do obliczeń w pamięci i tak wygodniej by było sobie wyprowadzić wzór redukcyjny na ∫cosn(x)dx całkując przez części oraz korzystając z jedynki trygonometrycznej
15 cze 02:14
chichi: Na upartego można tutaj zastosować 3 podstawienie Eulera, ale ostrzegam bo będzie to karkołomna zabawa. Jeżeli chodzi o łatwe policzenie tej całki to przepis znajdziesz w linku poniżej https://www.sfu.ca/math-coursenotes/Math%20158%20Course%20Notes/sec_Trig_Sub.html
15 cze 02:51
Mariusz: Jeżeli funkcję pierwotną utożsamimy z funkcją górnej granicy całkowania F(x)=∫0x1−4t2dt to będziemy mieli sumę pól trójkąta i wycinka kołowego Po trzecim podstawieniu Eulera dostaniemy całkę ∫1−4x2dx 1−4x2=(1−2x)t 1−4x2 = (1−2x)2t2 (1−2x)(1+2x)= (1−2x)2t2 1+2x = (1−2x)t2 1+2x =t2 − 2xt2 2x+2xt2=t2−1 x(2+2t2)=t2−1
 1t2−1 
x =


 2t2+1 
 1 t2+1 2 
x =

(


)
 2 t2+1 t2+1 
 1 1 
x =


 2 t2+1 
 2t 
dx =

dt
 (t2+1)2 
 2 
1−4x2=(1−(1−

))t
 t2+1 
 2t 
1−4x2=

 t2+1 
 2t2t 


dt
 (t2+1)(t2+1)2 
 4t2 

dt
 (t2+1)3 
Jak widać stosując podstawienie Eulera sprowadziliśmy całkę do całki z funkcji wymiernej ale będziemy mieli dwa całkowania przez części zamiast jednego
 4t t 1 
∫t

dt = −

+∫

dt
 (t2+1)3 (t2+1)2 (t2+1)2 
 4t2 t 1+t2 1 (−2t) 

dt = −

+∫

dt +∫

t

dt
 (t2+1)3 (t2+1)2 (t2+1)2 2 (t2+1)2 
 4t2 t 1 1t 

dt = −

+∫

dt +


 (t2+1)3 (t2+1)2 t2+1 2t2+1 
 1 1 


dt
 2 t2+1 
 4t2 t 1t 1 1 

dt = −

+


+


dt
 (t2+1)3 (t2+1)2 2t2+1 2 t2+1 
 4t2 t 1t 1 

dt = −

+


+

arctg(t)+C
 (t2+1)3 (t2+1)2 2t2+1 2 
 4t2 t 1 1 1 

dt =

(


)+

arctg(t)+C
 (t2+1)3 t2+1 2 t2+1 2 
 4t2 12t 1 1 1 

dt =


(


)+

arctg(t)+C
 (t2+1)3 2t2+1 2 t2+1 2 
 4t2 1 1 1−4x2 

dt =

x1−4x2+

arctg(

)+C
 (t2+1)3 2 2 1−2x 
15 cze 09:24
Mila:
 1 
1) ∫1−4x2dx=

1−t2dt=..
 2 
[2x=t, 2dx=dt} 2)
 1−t2 1 −t2 
J= ∫1−t2 dt=∫

=∫

dt +∫

dt=
 1−t2 1−t2 1−t2 
 1 −2t 
=arcsin(t)+

∫t*

dt = całkę przez części
 2 1−t2 
 −2t −2t 
[u=t, du=dt, dv=

dt , v=∫

dt⇔v=21−t2]
 1−t2 1−t2 
 1 −2t 1 
3) J1=

∫t*

dt =

*[t*21−t2−∫21−t2dt]=t1−t2−∫1−t2 dt
 2 1−t2 2 
4) Wracam do (2) ∫1−t2=arcsin(t)+t1−t2−∫1−t2 dt ⇔ 2∫1−t2 dt=arcsin(t)+t1−t2
 1 1 
1−t2dt=

arcsin(t)+

t1−t2
 2 2 
5) wracam do (1)
 1 1 1 
1−4x2dx=

1−t2}dt=

arcsin(t)+

t*1−t2=
 2 4 4 
 1 1 
=

arcsin(2x)+

x1−4x2+C
 4 2 
===========================
15 cze 18:33