matematykaszkolna.pl
trapez Marek: Przekątne trapezu ABCD przecinają się w punkcie E i dzielą trapez na cztery trójkąty Wiedząc,że PABE=P1=45 i PDCE=P2=5 Oblicz pole trapezu
13 cze 18:09
wredulus_pospolitus: 1) Z podobieństwa tych dwóch trójkątów uzyskujemy, że są one w skali 3:1 w takim razie: |AB| = 3|CD| oraz h1 = 3h2
 |AB| + |CD| |AB| + |CD| 4|CD| 
Ptrapezu =

*h =

*(h1+h2) =

*4h2 = 16P2 =...
 2 2 2 
13 cze 18:13
Eta: Jest taki ładny wzorek P=(P1+P2)2 to P=(35+5)2=16*5=80 i po ptokach emotka
13 cze 18:18
Mila: rysunek III sposób P*P=P2=5*45=9*25 P=3*5=15 PABCD=5+45+2*15=80
13 cze 19:15