matematykaszkolna.pl
Szereg Fouriera Biwcn: Rozwinąć w szereg Fouriera f(x)=2x w przedziale (0;1)
13 cze 16:54