matematykaszkolna.pl
Podaj przykład modelu kolejkowego Imię Nick: Podaj przykład modelu kolejkowego opisanego symbolem D/M/2/1 w klasyfikacji Kendalla
13 cze 13:09